หน้าที่ของราก
1. ยึดลำต้นให้ตั้งตรงอยู่บนดินไม่ให้โค่นล้มง่ายๆ
2. ดูดน้ำและแร่ธาตุในดินส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืช

หน้ที่ของลำต้น
1. ชู กิ่ง ก้าน ใบ ดอก เพื่อรับแสงแดดในการปรุงอาหาร
2. เป็นทางลำเลียงน้ำ และอาหารจากรากสู่ส่วนต่างๆของพืช
3.ทำหน้าที่พิเศษ เช่นสะสมอาหาร ขยายพันธุ์

หน้าที่ของใบ
1. สร้างอาหารให้พืช การสร้างอาหารของพืช เรียกว่า “ การสังเคราะห์ด้วยแสง”
2. หายใจ พืชใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจ และปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาทางปากใบ
3. คายน้ำ พืชจะคายน้ำส่วนที่เกินความต้องการออกทางปากใบ การคายน้ำจะช่วยลดความร้อนให้ต้นไม้ด้วย
4. หน้าที่พิเศษอื่นๆ เช่น ดักแมลง (ใบต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ) ขยายพันธุ์ (ใบของต้นคว่ำตายหงายเป็น)

หน้าที่ของดอก
ดอกมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์ ซึ่งจะทำให้พืชสามารถเพิ่มจำนวน หรือแทนต้นเดิมซึ่งต้องตายไป และไม่สูญพันธุ์ไปจากโลก

หน้าที่ของผล
1. ผลจึงมีหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ด
2. ป้องกันเมล็ดไม่ให้ได้รับอันตราย

หน้าที่ของเมล็ด                   
เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พืชสามารถแพร่กระจาย และดำรงพันธุ์อยู่ได้ หรือขยายพันธุ์พืชชนิดนั้นๆ

ที่มา http://www.coconuthead.org/content/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s