ประโยชน์จากการสร้างเว็บบล็อก

<pประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้เปลี่อนรูปเว็บบล็อก และได้ความรู้จากกลุ่มสาระต่างๆ

Advertisements

วัฏจักรของพืช

     

การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร

         เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้น เมื่อระบบแสงIได้รับพลังงานแสง สารสีในระบบแสง I จะรับพลังงานแสงถ่ายทอดพลังงานไปยังคลอโรฟิลล์ เอ ที่เป็นศูนย์กลางของปฏิกิริยา ทำให้อิเล็กตรอนของคลอโรฟิลล์ เอมีพลังงานสูงขึ้นจึงหลุดออกมาซึ่งจะมีตัวรับอิเล็กตรอนแล้วถ่ายทอดออกมายังระบบไซโทโครมคอมเพล็กซ์  จากนั้นจะส่งผ่านตัวนำอิเล็กตรอนต่างๆ อิเล็กตรอนก็จะกลับมายังคลอโรฟิลล์ ที่เป็นศูนย์กลางของปฏิกิริยา ของระบบแสง I อีกครั้งหนึ่ง ในการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนครั้งนี้จะทำให้โปรตอนเคลื่อนย้ายจากสโตรมาเข้าสู่ลูเมนเป็นผลทำให้เกิดความแตกต่างความเข้มข้นของโปรตอนระหว่างลูเมนกับสโตรมาและเมื่อสะสมมากขึ้น เป็นแรงผลักดันให้เกิดการสังเคราะห์ ATP โดยไม่มี NADPH และออกซิเจน เกิดขึ้น

                     ดูภาพขนาดใหญ่

การสังเคราะห์แสงของพืชมีกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสร้างสารประกอบคาร์โบไฮเดรต

        จากการทดลองของคัลวินและคณะสันนิษฐานว่า  น่าจะมีสารประกอบคาร์บอน 2 อะตอม  ซึ่งเมื่อรวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์ จะได้ PGA แต่หลังจากการค้นหาไม่ค้นพบสารประกอบที่มีคาร์บอน 2 อะตอมอยู่เลย  เขาจึงตรวจหาสารประกอบใหม่ที่จะมีมารวมกับ CO เป็น PGA จากการตรวจสอบพบสารประกอบจำพวกน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม  คือ ไรบูโลสบิสฟิสเฟต  เรียกย่อๆว่า RuBP เมื่อรวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์เกิดเป็นสารประกอบตัวใหม่ที่มีคาร์บอน 6 อะตอม  แต่สารนี้ไม่อยู่ตัว จะสลายกลายเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอน 3 อะตอม  คือ PGA จำนวน 2 โมเลกุล

นอกจากนี้คัลวินและคณะ ได้พบปฏิกิริยาเหล่านี้ เกิดหลายขั้นตอนต่อเนืองไปเป็นวัฏจักรในปัจจุบันเรียกวัฏจักรของปฏิกิริยานี้ว่า  วัฏจักรคัลวิน

ที่มา  http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/phayao/pensri_t/lingt_syntesis/picture/clip_image001.jpg&imgrefurl=http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/phayao/pensri_t/lingt_syntesis/sec03p04.html&usg=__C0g0z4q4rLqPvrBjKrAvuOfK9jE=&h=289&w=369&sz=19&hl=th&start=1&zoom=1&tbnid=MnVXlhpHJBJatM:&tbnh=96&tbnw=122&ei=vumsTrzkJILjrAeJ0oWMDQ&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258F%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%258A%26hl%3Dth%26sa%3DX%26rlz%3D1T4MOOI_enTH402%26tbm%3Disch&itbs=1

ประโยชน์ที่ได้เรียนในวันนี้

     ได้รู้ขั้นตอนเกี่ยวกับเการสมัครwordpress    และขั้นตอนการสมัครhotmailและGmail    แล้วก็ได้ถามคำถามในเรื่องที่เราไม่เข้าใจ     และก็ได้ข้อมูลจากทั้งwordpressและhotmailและGmail

สวัสดีคับ

ด.ช.อรรถวิทย์ เนียมรัตน์ ชั้นม2/1 เลขที่ 8